Point of contact

Jelena Džomba

Ministarstvo civilnih poslova, Sektor za nauku i kulturu

Trg Bosne i Hercegovine 3, 71 000 Sarajevo

387 33 492 598

387 33 492 632